บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

โทรศัพท์: 02-142-2233 , 02-142-2203

เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

โทรสาร: 02-143-8889

อีเมล: info@dad.co.th

แผนผังที่ตั้งอาคาร