ขั้นตอนการเช่าพื้นที่

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

จองพื้นที่เช่า

ชำระเงิน

ศูนย์ราชการฯ พารวย

e-Reservation

เว็บแอปพลิเคชันศูนย์ราชการฯ พารวย เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจขอเช่าพื้นที่ในการเข้าถึงข้อมูลพื้นที่เช่ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถทำการขอจองพื้นที่เช่าผ่าน Web Browser บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บแล๊ต และคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถบันทึกจัดเก็บข้อมูล ติดตามสถานะการจองได้

แผนผังบริเวณพื้นที่ให้เช่า

พื้นที่เช่าที่เปิดให้บริการ

พื้นที่เช่าพาณิชย์

พื้นที่เช่าพาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จะเปิดให้ผู้สนใจเช่าพื้นที่พาณิชย์ยื่นประมูล "ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า" ซึ่ง ธพส. จะเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ใช้ในการประมูลตั้งแต่ 1 - 3 เดือน โดยคำนวณจากอัตราเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ตามสัดส่วนระยะเวลาจัดการให้เช่า ทั้งนี้ เมื่อมีพื้นที่ว่างให้เช่า ธพส. จะปิดประกาศการเปิดประมูลให้ทราบล่วงหน้า บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคารธนพิพัฒน์ซึ่งเป็นที่ทำการของ ธพส.

พื้นที่ลานอเนกประสงค์

พื้นที่ลานอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร สำหรับจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ งานเลี้ยง และกิจกรรมต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของการใช้พื้นที่อย่างลงตัว

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์ขนาดพื้นที่เริ่มตั้งแต่ 6 - 1,000 ตารางเมตร สำหรับจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด แนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าบางประเภทได้

สิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่ให้เช่าหลากหลาย

มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เริ่มที่ 4 ตร.ม ถึง 9,700 ตร.ม

ร้านค้ามากมาย

มากถึง 262 ร้านค้า (รวมพิ้นที่ 2 อาคาร)

รองรับเส้นทางรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้าชานเมือง
สายสีแดงเข้ม

ที่จอดรถจำนวนมาก

จอดได้มากถึง 7,000 คัน

เดินทางสะดวกด้วยรถส่วนตัว

ทางพิเศษศรีรัช ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์)

รองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก

มากกว่า 20,000 คน ต่อวัน

แผนผังที่ตั้งอาคาร